SFS 2012:663 Lag om ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av barn och unga i vissa fall
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.